Sierpień 22, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

Kredyt hipoteczny do 3 mln

Kredyt hipoteczny to najczęstszy sposób na realizację marzenia o posiadaniu własnego mieszkania, domu, działki. Podstawową zaletą kredytu hipotecznego jest jego…

Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski jest to produkt stworzony dla przedsiębiorców związanych z budową nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych przeznaczonych na sprzedaż…

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na rozwój przedsiębiorstwa, dostępny jest zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla spółek prawa handlowego…

Kredyt obrotowy na uproszczonych procedurach

Kredyt obrotowy to wygodna i szybko dostępna forma finansowania dla firm. Kredyt udzielany jest w formie limitu debetowego…

Kredyt ratalny dla Zawodów Zaufania Publicznego

Kredyt skierowany jest do specjalistów, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub mają spółkę cywilną…

Linia kredytowa

Linia kredytowa to limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową…

Leasing

Leasing jest to sposób finansowania środków trwałych. Przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego ( leasingodawcę)…

Factoring

Istotą usługi faktoringowej jest wykup przez faktora należności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez faktoranta dla jego odbiorców…

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny udzielany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:…

Skontaktuj się z nami