Sierpień 22, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

Kredyt deweloperski

Home / Finansowanie / Kredyt deweloperski
Kredyt deweloperski do 80 % wartości inwestycji w oparciu o wycenę rentowności przedsięwzięcia

Kredyt deweloperski jest to produkt stworzony dla przedsiębiorców związanych z budową nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych przeznaczonych na sprzedaż. Ten sposób finansowania przygotowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dla spółek prawa handlowego w tym również spółek celowych.

Kredyt deweloperski wymaga zabezpieczenia rzeczowego najczęściej w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji. Wymagany jest wkład własny w wysokości min. 20% wartości inwestycji.

Ponieważ kredyt ten ma bezpośredni wpływ na realizację i rentowność inwestycji, istotne jest by był odpowiednio dopasowany do finansowanego przedsięwzięcia, harmonogramu prac, płatności itp. Na podstawie danych dotyczących planowanej inwestycji, nasi specjaliści opracują biznes plan oraz sprawdzą opłacalność, przygotują niezbędne dokumenty oraz wynegocjują najlepsze warunki finansowe.

Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami