Maj 26, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

Linia kredytowa

Home / Finansowanie / Linia kredytowa
Linia kredytowa

Linia kredytowa to limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z takiego limitu w miarę potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym. W pierwszym z wymienionych przypadków rachunek może mieć saldo Dt – zadłużenie lub Ct – nadwyżka środków klienta. Wpływy na rachunek bieżący automatycznie spłacają kredyt.

Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami