Sierpień 22, 2019+48 606-911-020biuro@veritas.gdynia.plROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA BIZNESU

Należności

Home / Należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W dzisiejszych czasach trudności z odzyskaniem należnych wierzytelności należą do jednych z najpoważniejszych problemów z jakimi idzie się zetknąć dla niejednego przedsiębiorcy. Nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów bardzo często stanowi przyczynę utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, co może doprowadzić do bankructwa firmy. Kancelaria Finansowa Veriatas wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, bardzo chętnie udzieli pomocy w odzyskaniu zapłaty za dostarczony towar bądź  wykonaną usługę. Stawiamy sobie za cel wyegzekwowanie wszystkich należnych Państwu wierzytelności, zarówno należności głównej wraz z odsetkami jak  i poniesionymi kosztami ubocznymi w postaci m.in. kosztów procesu.

Nasze działania windykacyjne obejmują:

  1. wstępna analiza wypłacalności dłużnika i wykonania umów
  2. bieżący mon monitoring płatności
  3. windykacja telefoniczna
  4. postępowanie sądowe i egzekucyjne
Skontaktuj się z nami